The current section is
Sep
26
Event

Santa Clara County Live Cooking Experience (Featuring Chef Tú)

Tuesday, September 26, 2023
6:30 p.m. - 8 p.m.
In-Person

Okayama Room - Leininger Center, Kelley Park
1300 Senter Road
San Jose, CA 95112
United States

Attention Santa Clara County residents!

Did you know you can cook traditional Vietnamese cuisine using an induction cooktop? Learn about the benefits and how to try out induction cooking or make the switch from gas!

The County of Santa Clara and ICAN are pleased to invite you to a FREE live cooking experience featuring celebrity chef, Tú David Phu, a Bay Area native and Top Chef Alumnus, to demystify induction cooking. Join us as Chef Tú makes his delicious truffle fried rice (samples provided) while discussing the benefits of electric induction cooking – a safer, healthier, and higher-performance cooking alternative to natural gas.

In addition to learning about induction cooking, you will also have the chance to learn about energy saving programs and community resources:

All attendees are eligible to be entered into a drawing for a portable induction cooktop and a full set of induction cookware + other giveaways.

The presentation will be in English with live Vietnamese translation available.

For more information, contact ICAN at (408) 509-1958 or (408) 609-9144.

Kính gửi Cư dân Hạt Santa Clara:

Quý vị có biết là các món ăn truyền thống Việt Nam có thể nấu bằng bếp từ không? Hãy thử nấu ăn cũng như tìm hiểu lợi ích của việc nấu ăn bằng bếp từ hoặc sự giúp đỡ nếu muốn chuyển qua bếp từ!

Hạt Santa Clara và hội ICAN trân trọng kính mời quý vị tham gia buổi trình diễn nấu ăn với sự góp mặt của vị đầu bếp nổi tiếng, Tú David Phu, một người xuất thân từ Vùng Vịnh và một Cựu Top Chef, để làm sáng tỏ việc nấu ăn bằng bếp từ. Hãy đến xem Đầu bếp Tú chế biến món cơm chiên thơm ngon của mình và nói về lợi ích của việc nấu ăn bằng cảm ứng điện từ, một phương pháp nấu ăn an toàn hơn, lành mạnh hơn, và có hiệu suất cao hơn so với cách nấu bằng khí đốt tự nhiên.

Tại buổi trình diễn nấu ăn này, quý vị sẽ có thêm thông tin về các chương trình cũng như các khoản giảm giá để giúp quý vị chuyển qua bếp từ. Quỷ vị cũng sẽ biết thêm những thông tin và chương trình hỗ trợ liên quan đến bếp từ. Và quý vị sẽ có nhiều thời gian để đặt câu hỏi!

Phần thuyết trình sẽ bằng tiếng Anh và sẽ được thông dịch qua tiếng Việt. Tất cả quan khách đến tham dự đều hội đủ điều kiện để tham gia rút thăm trúng thưởng một bếp điện từ di động và một bộ dụng cụ nấu ăn miễn phí.

Để biết thêm thông tin và ghi danh, liên lạc với ICAN (408) 509-1958, (408) 609-9144.

To learn more about Chef Tú David Phu, visit https://cheftu.com/.

Photo/Video Disclaimer: A professional videographer will be present to take photos and video for BayREN promotional purposes. If you do not want to appear in any photos, please make yourself known to the videographer or staff at the registration table upon checkin at this event.

Để tìm hiểu thêm về Đầu bếp Tú David Phú, hãy truy cập https://cheftu.com/.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Photo/Video: Một nhà quay phim chuyên nghiệp sẽ có mặt để chụp ảnh và quay video cho mục đích quảng cáo của BayREN. Nếu bạn không muốn xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào, vui lòng thông báo cho người quay phim hoặc nhân viên tại bàn đăng ký khi checkin tại sự kiện này.

Topics
Audience
General Public
Homeowners